Velkommen til FamilienHansen.

Værdier:
• Vi er åbne og ærlige.
• Vi er selv ansvarlige for alle vores handlinger.
• Vi forventer teamwork og samarbejde på tværs af vores organisation, og vi vil behandle alle retfærdigt.
• Vi værdsætter arbejdsomhed og effektiv overholdelse af vores løfter
og vi værdsætter alle, som lever efter disse principper.