Velkommen til FamilienHansen.

Våre kjerneverdier er basert på følgende prinsipper:
• Vi er åpne og ærlige.
• Vi står for våre handlinger.
• Vi forventer teamarbeid og samarbeid over hele organisasjonen og vi behandler alle med respekt.
• Vi verdsetter entreprenørskap og effektiv utførelse av avtaler og vi verdsetter dem som følger disse verdiene.