Välkommen till FamilienHansen.

Våra kärnvärderingar baseras på följande principer:
• Vi är öppna och ärliga
• Vi håller oss själva ansvariga för alla våra aktioner
• Vi förväntar oss teamarbete och samarbete i och över våra organisationer och behandlar alla med respekt
• Vi värderar entreprenörskap och effektivt genomförande av våra löften och vi värderar och uppskattar alla som lever efter dessa principer